W tym miejscu nauczyciele akademiccy SGSP mogą zapoznać się z możliwościami wykorzystania narzędzi dostępnych na Platformie e-learningowej SGSP.

Zespół ds. e-Nauczania
e-mail: e-nauczanie@sgsp.edu.pl

Kącik Użytkownika

Kącik Użytkownika

informacje wstępne / forum ogólne / instrukcje